9 -
سیاوش قمیشی Siavash Ghomayshi

روز برفی Rooze Barfi

2954 پخش
  • تاریخ انتشار : 24 آوریل 2019

دانلود آهنگ خاطره انگیز سیاوش قمیشی به نام روز برفی

Download New Music Siavash Ghomayshi – Rooze Barfi

Processing your request, Please wait....
یزد موزیک یزد موزیکسیاوش قمیشی به نام روز برفی

سیاوش قمیشی روز برفی

 ﺗﻮ ﭼﺸﺎم اﺷﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﺪه
ﺗﻮ دﻟـﻢ ﺣـﺮﻓـﻲ ﻧﺪارم
دﻳﮕﻪ وﻗـﺖ رﻓﺘﻨﻪ
ﺳﻔﺮ دور و درازه
اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
ﺗﻮ دﻟﻢ داغ زده ﺳﺮﻣﺎ
اﻧـﺘـﻈﺎر آﻓﺘﺎب ﮔﺮم
ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳـﺦ زده اﻣﺎ
ﺑﺮف و ﺑﻮران ، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
ﭼـﻴﻜﻪ ﭼـﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧﺎودون

روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
ﺗﻮ دﻟﻢ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ درد ﺳﺮاﺑﻪ
ﻧﻤـﻴﺪوﻧـﻢ ﭼـﺮا ﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺜﻞ اﺷﻜﻬﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻪ
اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
ﺗﻮ دﻟﻢ داغ زده ﺳﺮﻣﺎ
اﻧـﺘـﻈﺎر آﻓﺘﺎب ﮔﺮم
ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳـﺦ زده اﻣﺎ
ﺑﺮف و ﺑﻮران ، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
ﭼـﻴﻜﻪ ﭼـﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧﺎودون
روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـ

دیدگاهی وجود ندارد