مجموعه ی بسیار زیبای جنگ نوروز 91 … با اجرای رضا رشیدپور
میهمانان : فریدون اسرایی ، فرزاد فرزین ، حامی ، هژیر مهرافروز ، بهراد بهزادپور ، شهرام یوسفی ، امیر حسین سمیعی ، آرش آهنگری ، امید حسنی ، گروه نوای کهن – کوروش تهامی و محمدرضا داود نژاد
کیفیت : DVD Rip – بدون تگ تبلیغاتی سایت

مجموعه ی بسیار زیبای جنگ نوروز 91 ... با اجرای رضا رشیدپور میهمانان : فریدون اسرایی ، فرزاد فرزین ، حامی ، هژیر مهرافروز ، بهراد بهزادپور ، شهرام یوسفی ، امیر حسین سمیعی ، آرش آهنگری ، امید حسنی ، گروه نوای کهن - کوروش تهامی و محمدرضا داود نژاد

دانلود جنگ نوروز 91 :

قسمت اول :

Jonge Noruze 91- DVD 1

قسمت دوم :

Jonge Noruze 91- DVD 2

دیدگاهی وجود ندارد